Wiedziałeś, że jedno duże
drzewo pochłania tyle CO2
ile dostarczają dwa
gospodarstwa domów
jednorodzinnych?

zobacz więcej ciekawostek

Robimy tlen – drzewa dla Krakowa

Głównym celem Projektu „Robimy tlen – drzewa dla Krakowa” jest edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody. Jego realizacja przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Krakowie - zwiększą się tereny zadrzewione w mieście, podniesie się także świadomość ekologiczna mieszkańców. W ramach projektu zostaną zakupione sadzonki drzew w liczbie 3000 szt. (m.in. lipy, dęby, brzozy, buki, graby - będą to rodzime gatunki drzew, dostosowane do warunków siedliskowych i krajobrazowych terenów przewidzianych do nasadzeń). Drzewa zostaną nasadzone na terenach należących do Województwa Małopolskiego oraz przekazane mieszkańcom Miasta Krakowa. W okresie wiosennym i jesiennym zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna w szkołach, przedszkolach, domach opieki, domach dziecka i innych placówkach na terenie Krakowa.

czytaj więcej

Aktualności

W dniu 30.06.2018 r. na działce przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie Olszanicy wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Nasza Olszanica zorganizowana została akcja sadzenia drzew w ramach projektu „Robimy tlen-drzewa dla Krakowa”. Podczas wydarzenia mieszkańcy

czytaj więcej
OrganizatorzyMałopolskaBudżet ObywatelskiZespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego